Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas på ett automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av damm i detektor. Kontroll och återställning. Information till anläggningsskötare.