Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Polykemi. Ingen brand. Problem med sprinkleranläggning. Anläggningsskötare kommer till plats och övertar ärendet.