Automatiskt brandlarm.

Station Brösarp larmas på automatiskt brandlarm på Sankt Olofs skola, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.