Automatiskt brandlarm.

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Bronsgatan 8. Ingen brand. Återställning av larmet.