Automatiskt brandlarm.

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Fabriksgatan 8. Ingen brand. Återställning av larmet.