Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Stora Västergatan 10-14. Ingen brand . larmet utlöst på grund av matlagning. Återställer larmet.