Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till äldreboendet Ejdern. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning.