Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Norreportskolan. Ingen brand. Detektor på vinden som löst. Ärendet lämnas över till anläggningsskötaren.