Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till Fastbränslecentralen. Rök i pannrum orsakat av bakslag. Anläggningsägare kommer till plats och övertar ärendet.