Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Polykemi. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av rök från maskin. Anläggningsägare på plats och övertar ärendet.