Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till kriminalvårdsanstalten. Ingen brand. Larmet utlöst av vattenånga. Återställning av larmet.