Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till hotell Saltsjöbaden. Ingen brand. Orsak är intryckt larmknapp. Anläggningsägare på plats och övertar ärendet.