Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Norreportskolan. Ingen brand. Detektor i fläkttrumma som löst. Ärendet lämnas över till anläggningsägare.