Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Dagcentralen Kärnan. Ingen brand. Oklar orsak till att larmet löst. Återställning av larmet.