Automatiskt brandlarm

Station ystad åker på automatiskt brandlarm till Vosslov Nordic Switch System AB. Ingen brand. Larmet utlösta på grund av hantverksarbete som utförts innan under dagen.