Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Ystad Arena ytterligare en gång. Denna gång kopplas sektionen av och ärendet lämnas över till anläggningsägare.