Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Ystad Arena. Ingen brand. Larmorsak intryckt larmknapp. Ärendet lämnas över till anläggningsägare.