Automatiskt brandlarm

Station Brösarp åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av intryckt larm knapp.