Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Kastanjeskolan. Ingen brand. Larmorsak vattenånga. Anläggningsskötaren till plats och övertar ärendet.