Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Beach House. Ingen brand. Larmorsak damm och spindelnät i detektor. Anläggningsägare till plats och övertar ärendet.