Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Färsingeskolan. Larmet utlöst på grund av att någon satt eld på papper i en korridor. Personal på skolan upptäcker detta och släcker branden med en brandsläckare innan räddningstjänsten kommer till plats. Ärendet överlämnat till polis och skolledning.