Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av rök från en mindre brand i en maskin. Kontroll, vädring och återställning.