Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset som visar sig utlöst på grund av hantverkare. Kontroll tillsammans med vaktmästare.