Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av hantverksarbete.