Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Lyktans gruppboende. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning.