Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Västervånghallen. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av vattenånga från dusch.