Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Larmet utlöst av hantverksarbete. Återställning av larmet.