Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Återställer larmet.