Automatiskt brandlarm

Station Ystad larmas ut på automatiskt brandlarm, ingen brand. Kontroll och information till personal som kom till platsen.