Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl åker på automatiskt brandlarm till kriminalvårdsanstalten. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Räddningstjänsten