Automatiskt brandlarm

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm till korsavadskolan. Ingen brand, orsak är intryckt larmknapp. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.