Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Larmorsak hantverkare. Återställning av larmet.