Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Ystad Saltsjöbad. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av vattenånga.