Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Anläggningsskötare på plats. Kontroll och återställning.