Automatiskt brandlarm

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga i samband med en vattenläcka. Vaktmästare på plats för att ta hand om vattnet och anläggningsskötare kopplar ifrån sektionen som löst ut. Brandlarmet kan där efter återställas.

Lämna ett svar