Automatiskt brandlarm

Station Tomelilla åker på automatiskt brandlarm till Kastanjeskolan. Ingen brand. Larmorsak är matlagning.