Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Ängsgården. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av matlagning. Återställning av larmet.