Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Ystad arena. Ingen brand. Orsak är troligen rökning. Återställning av larmet.