Automatiskt brandlarm

Station Vollsjö åker på automatiskt brandlarm till Tuagården. Ingen brand. Oklar orsak till att larmet utlöst.