Automatiskt brandlarm

Station ystad åker på automatiskt brandlarm till Polykemi. Ingen brand. Larmet utlöst av arbetsprocess. Återställning av larmet.