Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Emanuelskolan. Ingen brand. Larmet utlöst på grund av intryckt larmknapp.