Automatiskt brandlarm

Station Brösarp åker på automatiskt brandlarm till St: Olofs skola. Ingen brand. Falsklarm på grund av dammfilter.