Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till sjukhuset. Ingen brand. Larmet utlöst av okänd anledning. Anläggningsskötare kommer till plats och övertar ärendet.