Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Oklar orsak till att larmet utlöst. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.