Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Emanuelskolan. Ingen brand. Okänd orsak till att larmet utlöst. Återställer larmet.