Automatiskt brandlarm

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm till Husargårdens bed and breakfast. Ingen brand . Oklar orsak till att larmet utlöst. Ärendet lämnas över till anläggningsskötare.