Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Konstmuseet. Ingen brand. Oklar orsak till att larmet löst. Ärendet lämnas över till anläggningsägare.