Automatiskt brandlarm

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Beach House bed and breakfast. Ingen brand. Larmet utlöst av okänd anledning. Räddningstjänsten återställer larmet ihop med ägare som kommer till plats.

Lämna ett svar