Automatiskt brandlarm

Station ystad åker på automatiskt brandlarm till Coop extra. Ingen brand. Orsak är rök från ugn. Återställning av larmet.