Automatiskt brandlarm.

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm till Backaskolan, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.